Ron de Kluijver

Ron de Kluijver werkt als netwerk specialist bij Bauhaus ArtITech, maar is dankzij zijn ervaring op meerdere functies en rollen inzetbaar. Hij heeft een netwerk achtergrond, aangevuld met datacenter specialisaties en diepgaande & brede kennis over alle infrastructuur componenten binnen een datacenter. Bovendien is hij gecertificeerd Projectleider, zowel Prince2 als Agile.

Op dit moment vervult Ron een (technisch) projectleiders functie binnen het migratie project van Binnenlandse zaken. “Mijn toegevoegde waarde binnen Bauhaus zit denk in het feit dat ik multidisciplinair inzetbaar ben”, aldus Ron. “Daarnaast heb ik de juiste mentaliteit te beschikken die past bij dit bedrijf: flexibel, service gericht, rechtlijnig en een teamspeler. “ Ron heeft ook een redelijk tot goed inzicht in hoe organisaties zich gedragen en hoe de krachtenvelden binnen organisatie bewegen.

Als projectleider bij Binnenlandse zaken kan Ron zijn opgedane ervaringen inzetten om niet alleen de rol te vervullen die gevraagd wordt, maar ook iets toevoegen waardoor de klant het gevoel krijgt iets meer te krijgen dan gevraagd. “Voorbeelden van projecten die ik heb uitgevoerd zijn: voorbereiding migratie ODC, voorbereiden datacenter Korte Voorhout. In beide projecten wordt sturing verwacht van een projectleider die naast PL skills ook op de hoogte is va datacenter implementatie, netwerken, storage omgevingen, algemene IT infrastructuur en de totale samenhang van dit alles.” Ron kan dit totale pakket bieden aan de klant.