Een succesvolle digitale transformatie met behulp van het Cloud Transformation Center

Voor veel bedrijven is de vraag allang niet meer: gaan we naar de cloud of niet? De centrale vraag is tegenwoordig: op welke manier kunnen we de cloudgang optimaal inzetten en vormgeven? Een succesvolle transformatie heeft namelijk wel wat voeten in de aarde. Het opzetten van een Cloud Transformation Center helpt jouw organisatie bij een soepele cloud adoptie.

Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat als je wilt dat jouw bedrijf op de lange termijn flexibel, schaalbaar en klaar is voor de kansen van de toekomst, je vroeg of laat op cloudtechnologie moet inzetten. Als het toch moet, zou je kunnen zeggen: laten we dan maar direct beginnen! Om te voorkomen dat je later in het proces vastloopt, moet je echter juist in de beginfase de tijd nemen om uit te stippelen hoe je dit belangrijke traject met je organisatie wilt vormgeven.

Think forward: het formuleren van een cloudvisie

Voor je de eerste stap in je cloudreis zet, is het goed om eerst nog wat langer stil te staan bij de vraag: waarom wil ik cloudtechnologie inzetten? Het antwoord ‘omdat iedereen het doet en ik niet wil achterraken op de concurrentie’, is eigenlijk niet voldoende. Een cloudmigratie is geen doel op zich. Het moet passen bij je bedrijfsstrategie, bij je medewerkers die uiteindelijk draagvlak moeten bieden aan de nieuwe werkwijze en het moet passen binnen het budget. Je wilt de cloud op zo’n manier inzetten dat jouw IT-omgeving je helpt in het behalen van je doelstellingen en hier niet op de lange termijn een blokkerende factor in zal zijn.

Om dat te voorkomen, moet je vooruitdenken. Think forward, oftewel: formuleer eerst een duidelijke cloudvisie voor je met het traject van start gaat. Een visie die richting geeft aan de verdere migratie. De volgende stap is om een blik te werpen op het huidige IT-landschap: waar staan we nu en wat moet er gebeuren om de gewenste situatie te bereiken? Met het doel uit jouw cloudvisie in het achterhoofd, kom je misschien wel tot de conclusie dat het niet nodig is om alle onderdelen van je infrastructuur naar de cloud te bewegen. Jouw cloudvisie stelt je dus in staat om te kijken naar wat écht noodzakelijk is en wat de meeste voordelen oplevert.

Move forward: te klein en voorzichtig starten met transformeren

Vaak slaan bedrijven het formuleren van een cloudvisie over en begint de IT-afdeling – uit noodzaak om aan de vraag vanuit de business te voldoen – zelf met de eerste bewegingen richting de cloud. Het is maar wat makkelijk om een Azure of AWS account aan te maken. Een klein groepje mensen, het ‘parttime cloudteam’ of ‘transformatie team’, probeert dan met het nodige rondklikken en uitproberen haar weg te vinden.

Daarbij wordt echter niet goed nagedacht over de impact die een digitale transformatie heeft op de organisatie en bestaande IT-omgeving. De gevolgen hiervan zijn niet mis: na verloop van tijd wordt duidelijk dat deze manier van experimenteren veel te langzaam gaat en suboptimale resultaten oplevert, omdat niet de volledige capaciteit van de cloud wordt benut. Ook zijn de kosten op deze manier niet inzichtelijk, terwijl ze al snel, hoog op kunnen lopen.

Het Cloud Transformation Center: gedegen én snel transformeren

Op zich is er niets mis met klein beginnen. Het interne cloudteam doet op deze manier met vallen en opstaan de nodige kennis op om een volledige migratie mogelijk te maken. Gaandeweg ontdekken ze wat er allemaal komt kijken bij een cloudgang en dienen zich vragen aan, zoals: hoe zet je cloudtechnologie op de meest efficiënte manier in? Hoe integreer je het in je huidige landschap? En hoe kom je tot een uitvoerbare roadmap? Zo ontdekt het team dat ze iets moeten met uitwijkbaarheid, met het geven van trainingen om vaardigheden en draagvlak te creëren en dat daarbij de kosten binnen de perken moeten blijven.

Het opzetten van een Cloud Transformation Center kan dit proces stroomlijnen én versnellen. In het Cloud Transformation Center komen medewerkers uit het interne transformatieteam samen met de kennis, best practices en tooling die Bauhaus biedt. Gezamenlijk stellen we een gedegen plan op voor de cloudgang, of helpen we bij de uitvoer van de plannen die er al liggen. Met elkaar ontwikkelen we een roadmap, bijvoorbeeld op het gebied van IT-infrastructuur, automation en opleidingen. Op deze manier breng je focus aan in het behalen van je gestelde digitaliseringsdoelen en weet je vooraf welke obstakels je op de route kunt verwachten. We denken daarbij mee over alle assen: zowel over de technologie, als over het creëren van draagvlak en het aanpassen van de bedrijfsprocessen. Zo helpen we je om de cloudadoptie in de juiste volgorde, op het gewenste tempo en met voldoende kennis uit te voeren.

Samen naar je eindbestemming

Met het Cloud Transformation Center heb je in één klap alle benodigde expertise in huis om de vraagstukken rondom je cloudreis op te lossen. Aan de hand van je cloudvisie stellen we gezamenlijk concrete en haalbare doelstelling op, onderbouwen we die met een value case en borgen we ze in een project- of programmaplan. Daardoor gaat de migratie uiteindelijk een stuk sneller. We houden hierbij rekening met de bestaande infrastructuur en het aanwezige applicatielandschap, de beveiliging, de benodigde kennis binnen je organisatie en de impact op bestaande bedrijfsprocessen.

Bij Bauhaus ArtITech gaan we verder dan consultancy. Samen met jouw interne team pakken we de verantwoordelijkheid op voor het realiseren van de gestelde doelen en een succesvolle digitale transformatie. Samen bewegen we voorwaarts. In de eerste fase nemen we het interne transformatieteam actief mee in de stappen die we zetten om verandering te realiseren, zodat dit team uiteindelijk over alle kennis beschikt om zelf de voortgang te bewaken en verder te stimuleren. Zo maken wij onze klantbelofte concreet. Je doet het samen met ons Cloud Transformation Center: Think Forward, Move Forward.

Benieuwd op welke vlakken het Cloud Transformation Team voor jouw organisatie het verschil kan maken in de move forward-fase? Neem contact met ons op.

Leave a comment