Data Centricity

MAAK VAN DE DATA IN JE ORGANISATIE EEN GROEIVERSNELLER

 

Vrijwel alle organisaties onderkennen vandaag dat data grote strategische waarde heeft, maar halen niet het maximale uit hun data. Dit leidt tot gemiste kansen voor innovatie, groei en waardevermeerdering.

Hoewel in alle organisaties data ruim beschikbaar zijn, is het vaak ingewikkeld deze te ontsluiten. Ook wordt data vaak vastgelegd met het doel om bedrijfsprocessen te faciliteren in plaats van de producten en serviceverlening te optimaliseren of vernieuwen.

De digitalisering van organisaties en nieuwe mogelijkheden voor datacollectie bieden kansen om hier verandering in aan te brengen. Het is de kunst deze kansen te identificeren en met gebruik van data nieuwe onderscheidende diensten en producten te leveren. Het is onze overtuiging dat bedrijven die hier aandacht aan besteden een blijvend en exponentieel groeiend concurrentievoordeel hebben.

“De klant centraal stellen en het gebruik van data zijn de kern van digitale transformatie. Bauhaus vindt dat bedrijven zich bewust moeten zijn van de waarde van (hun) data en moeten beslissen of en hoe ze die waarde gaan ontsluiten.”
Mariella de Koning, Data Centricity kwartiermaker

 

Het Data Centricity Programma

Het Bauhaus Data Centricity Programma is ontwikkeld om onze klanten een voorsprong te geven door data centraal in de organisatie te zetten en als core asset te gaan zien.

Het programma bestaat uit verschillende stappen, die ieder hun eigen inzichten en waarde voor een organisatie hebben, ongeacht het huidige volwassenheidsniveau. Deze stappen zijn zo ingericht dat ze los van elkaar en meerdere malen gebruikt kunnen worden.


Download hier onze brochure en lees alles over hoe je van de data in je organisatie een groeiversneller maakt.

DOWNLOAD DATA CENTRICITY BROCHURE 


Data Vitality Barometer

Onze snelle check in een dag, waarmee de mentaliteit, en robuustheid van de huidige data-organisatie wordt geëvalueerd.

Data Readiness Assessment

Een gedegen methodologie waarmee de transformatie naar een data centrische organisatie wordt versneld. Het assessment resulteert in:

  • een duidelijke GAP-analyse over welke data ontbreken, of niet kunnen worden gebruikt en waar
  • een overzicht van de behoeften en timing om te komen tot een data centrische organisatie
  • een value case en routekaart naar een data centrische organisatie.

Staat Identity en Access Management (IAM) al bij jou op de agenda?

Uit het oogpunt van informatiebeveiliging en compliance heeft de toename in het digitaal samenwerken tot gevolg dat IAM een belangrijk onderwerp is op de agenda van het management. Een IAM-traject heeft impact op de gehele organisatie en niet uitsluitend op de IT-afdeling. IAM vormt het fundament in de digitale beveiliging van de organisatie. IAM is een continu proces dat een belangrijke plaats in de organisatie verdient. Een goed functionerend IAM is onontbeerlijk voor elke organisatie.

Download hier onze leaflet en lees alles over de Bauhaus IAM-aanpak.

LEAFLET IDENTITY EN ACCESS MANAGEMENT (IAM)

Implementatie

Het transformeren naar een data centrische organisatie is veel meer dan een implementatie van technologie of het aannemen van mensen met de benodigde kennis en kunde. Data centrisch werken betekent dat op de vlakken ‘doel, mens, proces en technologie’ gestuurde interventies nodig zijn om zowel koers als tempo te behouden. En zoals iedere marathonloper weet, de wedstrijd wordt gewonnen aan het begin. We besteden dan ook veel aandacht aan een goede voorbereiding en start van het transformatieprogramma.

Beveiligingsbedrijf Securitas maakte zijn dienstverlening transparanter en de  relatie met klanten inhoudelijker, doormiddel van data.

“Wij willen met een ander perspectief naar data gaan kijken. Vroeger gebeurde dat met allemaal losse systemen en manieren van rapporteren. Dit wordt nu een centrale data-omgeving waarvoor we goed moeten nadenken wat wij hierin verzamelen en wat wij daarmee doen.”

DOWNLOAD SECURITAS CASE STUDY