De digitale regisseur: hoe goede regie jouw organisatie helpt om digitaal volwassen te worden

Anno 2023 is er geen enkele discussie meer over het nut en de noodzaak van digitalisering voor bedrijven. Data wordt maar al te vaak het nieuwe goud genoemd en gezien het aantal artikelen over digitalisering in een gemiddelde weekendeditie van het Financieel Dagblad, is iedere bestuurder hier ruimschoots van doordrongen.

Technologische en organisatorische barrières om te veranderen 

Toch zijn vele organisaties nog verre van “digitaal volwassen”. Een onderzoek van Salesforce laat zien dat de non-profit sector in Nederland op digitaal vlak achterloopt op landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. Dit wordt bevestigd door de Digitale Transformatie Index van Dell waaruit blijkt dat ook in de profit sector veel bedrijven nog flink aan het “puberen” zijn op digitaal vlak. 

Als je inzoomt op de redenen hiervoor dan kan je die in twee hoofdcategorieën onderbrengen: 

  • Technologische barrières
  • Organisatorische barrières  

Denk bij technologische obstakels aan een complex applicatielandschap, slecht functionerende applicaties of een gecompliceerde digitale werkplek. Dit zorgt ervoor dat data en of managementinformatie vaak onvoldoende betrouwbaar is en dat de beveiliging vaak nogal wat te wensen overlaat. 

Bij organisatorische barrières zien we oorzaken als gebrek aan budget en/of middelen om te veranderen. De operatie is te vaak al duur genoeg om te onderhouden. Tevens ontbreekt het aan een digitale strategie en visie. Of als deze er wel is, sluit het niet aan bij de algehele bedrijfsstrategie. Hierdoor ontbreekt het aan steun van de directie die IT maar al te vaak ziet als een blok aan haar been. Het effect is dat de business vaak zelf haar eigen IT-middelen mag kopen of dat het gedoogd wordt. Dit gebrek aan afstemming leidt tot een slechte samenwerking.  

Wanneer het gehele bedrijf worstelt met digitalisering, dan zijn IT-projecten die opgestart worden gedoemd tot mislukken. Gevolg: het bedrijf gaat nog verder achterlopen in digitalisering.  

Doorbreek de barrières 

Hoe doorbreek je deze barrières? Door als bedrijf meer de regie te pakken over de informatieportefeuille. Op strategisch niveau betekent dit dat bestuurders meer verantwoordelijkheid moeten nemen over deze portefeuille, zie ook mijn blog van eerder dit jaar. Op tactisch niveau moeten IT-afdelingen goed regie gaan voeren over de IT-dienstverlening.  

Nog te vaak staan IT’ers met hun mond vol tanden omdat er problemen zijn met een applicatie waarvan ze niet eens het bestaan af weten. Aan de businesszijde draaien namelijk vaak nog heel veel zogenaamde “Shadow-IT” omgevingen. Eenduidige regie over welke applicaties wel beheerd worden inclusief SLA’s, voorkomt dit soort problematiek. Het is zaak voor een IT-afdeling om waarde te leveren in de vorm van IT-diensten, oftewel het inregelen van Service Management.  

De oplossing ligt bij regie 

Ook komt het regelmatig voor dat de business niet kan werken omdat “IT eruit ligt” en de IT-afdeling niet snel genoeg kan achterhalen aan welke leverancier dit ligt. Ook hier ligt de oplossing bij regie: regie over je IT-leveranciers. De SIAM-methodiek vormt het ideale draaiboek hierbij. 

Tot slot zijn vele problemen binnen de eigen IT-organisatie en omgeving te voorkomen door het hebben van een goede architectuur die gebaseerd is op een aantal basis uitgangsprincipes (ook wel “guiding principles” genoemd) en de TOGAF-methodologie dat een basismodel beschrijft voor enterprise architectuur.  

De sleutel tot succes ligt dus bij regievoeren. Regievoeren over je eigen organisatie, je relatie met je gebruikers en met je leveranciers. Hiervoor zijn prima methodieken beschikbaar waar Bauhaus als geen ander kennis en ervaring mee heeft, maar uiteindelijk is het ook mensenwerk. Wij helpen u graag met het inrichten of verbeteren van uw regiefunctie. 

Leave a comment