Sourcing Performance

Excellente dienstverlening met Sourcing Performance

 

Aansturing van strategische leveranciers als onderdeel van uw eigen digitale business processen vraagt om aandacht en afstemming met eigen doelstellingen. Het Bauhaus Sourcing Performance programma helpt met het verkrijgen van een integraal beeld op de wijze waarop diensten worden geleverd. Daarnaast geeft het programma een beeld van architectuur roadmaps en -sturing, portfolio-, contract- en financieel management vanuit een digitale insteek.

Digitalisering, public cloud, automation, DevOps vragen om nieuwe vaardigheden en talenten van medewerkers. Het bewust kiezen voor zelf doen of uitbesteden van IT-diensten biedt organisaties de mogelijkheid flexibel om te gaan met de snel veranderde IT-omgeving, mits dit goed georganiseerd wordt. Bauhaus helpt u met deze goede organisatie.

“Slim kiezen tussen zelf doen of afnemen van IT-oplossingen van gespecialiseerde aanbieders stelt ondernemingen in staat zich te focussen op eigen waardecreatie.”

Het Bauhaus Sourcing Performance programma

De Bauhaus sourcing performance methode is ontwikkeld voor succesvol ontwerp, implementatie en borging van een target operating model waarmee continue controle is over de performance van de IT-dienstverlening ten opzichte van strategische organisatiedoelstellingen.

Het Sourcing Performance programma bestaat uit de volgende integrale aanpak:

  • Visie en strategie: valideer de IT-strategie en het daarmee samenhangende sourcingbeleid en onderliggend target operating model.
  • Assessment: zet de visie, strategie en target operating model af tegen de huidige situatie in de organisatie voor een gericht plan van aanpak.
  • Value case: krijg inzicht in de benefits van de investering.
  • Implementatie: realisatie van de value case.

Rijkswaterstaat richtte samen met Bauhaus de IT-governance opnieuw in via het Improve Cooperation programma.  Lees het verhaal van de IT director over reis van Rijkswaterstaat naar een effectief regiemodel op leveranciers. ” In het programma genaamd Improve Cooperation werd samengewerkt met Bauhaus, dat het zogeheten ’tandemmodel’ introduceerde.

DOWNLOAD HET VERSLAG VAN RIJKSWATERSTAAT