Cloud Adoption

Public Cloud is de infrastructuur van de toekomst en automatiseert IT beheer


Cloudtechnologie is een belangrijke versneller van digitale transformatie

Cloudtechnologie biedt een IT-infrastructuur waarin continuïteit, flexibiliteit, on-demand schaalbaarheid, platform onafhankelijkheid gegarandeerd is en waarin uitsluitend betaald wordt voor het gebruik. Een stabiele IT-infrastructuur en flexibiliteit is nodig om de digitale transformatie van een organisatie te faciliteren.

Bauhaus helpt haar klanten met het succesvol opzetten van IT-toekomstbestendigheid door cloudtechnologie. Hierbij richt Bauhaus zich op het totale plaatje:

  • Van draagvlak creëren met een cloudvisie;
  • De juiste keuzes maken via de cloudstrategie en value case;
  • Een assessment op de huidige IT-inrichting doen en de optimale migratie naar de cloud bepalen.

Garandeer IT-continuïteit, stabiliteit en veiligheid

Ondernemingen richten zich met onderscheidende producten en diensten op het succesvol ondersteunen van klanten. Beschikbaarheid, continuïteit, stabiliteit en veiligheid van IT moet gegarandeerd zijn. De snelle ontwikkeling van geautomatiseerde IT provisioning- en beheerprocessen in de public cloud is voor geen enkele onderneming bij te benen. Het adopteren van DevOps, automation, containertechnologie gaat vele malen eenvoudiger wanneer ondernemingen gebruikmaken van beproefde oplossingen. Die zijn voorhanden in de public cloud.

Maximaliseer de waarde van cloud

Om optimaal gebruik te maken van cloudtechnologie is succesvolle cloud adoptie in essentieel. Dit betekent dat alleen het implementeren van cloudtechnologie niet voldoende is. Bauhaus biedt een totaalpakket aan diensten om cloudtechnologie succesvol in te richten voor ieder organisatie. Adoptie vraagt om het creëren van draagvlak, goede communicatie en educatie voor de hele organisatie.

De cloud is dynamisch en verandert snel, maar bedrijven dienen in ieder geval na te denken over hun strategie als het gaat om de belangrijkste trends. Uit het Bauhaus-onderzoek blijkt dat de meerderheid van de organisaties in het afgelopen jaar gewerkt heeft aan het aanscherpen of uitschrijven van een cloudstrategie of -visie. Daar waar dit niet is gebeurd, zijn verreweg de meeste IT-verantwoordelijken het ermee eens dat dit eigenlijk wel een goede zaak zou zijn.

Meer weten over hoe IT-beslissers de ‘cloud readiness’ en effectiviteit van hun eigen organisatie beoordelen? Download nu ons onderzoeksrapport en onze infographic en lees verder.

ONDERZOEKSRAPPORT CLOUDADOPTIE

BEKIJK ONZE INFOGRAPHIC

Nog niet zo gek lang geleden werden IT-diensten gedownload op een fysieke computer of server. Ongeveer tien jaar geleden kwam er een omslagpunt en begon cloud computing aan een sterke opmars. Tot op dat moment was het gebruikelijke model dat applicaties, servers en automatisering ‘on premise’ draaiden op de eigen locatie. Inmiddels is dit niet meer het dominante model: clouddiensten geven online toegang tot IT-diensten en klanten hebben verder geen omkijken meer naar het beheer ervan.

Lees onze whitepaper, waar we dieper ingaan op het fenomeen cloud, de voor- en nadelen ervan, de trends en de uitdagingen waar bedrijven mee kampen in hun cloudadoptie. Vervolgens komen mogelijke oplossingen aan de orde en daarbij ook de rol die Bauhaus hierin speelt voor organisaties.

WHITEPAPER CLOUDADOPTIE

Ook de organisatie zelf is een belangrijke factor in een succesvolle migratie. In het bijzonder de IT-organisatie zal zich op een andere manier moeten gaan organiseren en meer focussen op het bedienen van de business. Bepaalde technische beheerfuncties gaan verdwijnen en maken plaats voor de nieuwe regierol van IT. Kennis van cloud diensten en functionaliteiten wordt cruciaal en behoort tot de rugzak van IT. Dit vereist een andere skillset dan nu en dat heeft impact op werknemers. Migratie naar de cloud is naast een technologische verandering ook een impactvolle verandering aan de organisatie- en menskant.

LEES MEER OVER APPLICATION CLOUD READY ASSESSMENT