practices /

IT Transitie & Transformatie

IT Transitie & Transformatie

IT Transitie & Transformatie

 

Succesvol overgaan naar een nieuwe organisatievorm, een bedrijfsonderdeel out- of insourcen, migreren naar een modern datacenter of naar de cloud, hoe doe je dat? Met de beproefde aanpak en de ervaren, goed op elkaar ingespeelde teams van Bauhaus ArtITech, lukt het gegarandeerd.

Een nieuwe manier van werken in combinatie met nieuwe technieken. Veranderen op twee assen tegelijkertijd voelt als een sprong in het duister.

  • Als ervaren, technologie-onafhankelijk partner nemen we verantwoordelijkheid voor het resultaat en organiseren we verandering over meerdere assen: business services, governance, cultuur & gedrag en technologie;
  • Met charmant leiderschap begeleiden we uw team bij uitvoering van de transitie of transformatie en leiden we de teamleden op in het gedrag dat nodig is in de nieuwe situatie.

Transitie en transformatie begint met een visie op ‘the end state’. In de nieuwe situatie hebben we een snellere time-to-market, meer flexibiliteit in aanpassing van het portfolio, lagere kosten of minder personeel. Op basis van business doelstellingen, architectuur, technologie roadmaps en organisatiestrategie, stelt Bauhaus de business case op en voeren we de besparingen door in budgetten.

Nieuwe technologieën maken verandering mogelijk. Het implementeren van nieuwe technologieën vraagt om brede en diepe kennis. We zorgen ervoor dat we een voorsprong in kennis hebben, zodat we die voor uw transitie kunnen inzetten.

Wanneer er meer verandertrajecten tegelijkertijd plaatsvinden, moet worden voorkomen dat projecten elkaar in de wielen rijden. De ‘Bauhaus Change Factory’ is het projectorganisatie-concept dat een verdubbeling van het aantal Business- en IT-veranderingen mogelijk maakt. De Change Factory neemt de centrale verantwoordelijkheid voor alle veranderingen van Business-, IT- en T&Tprojecten en zorgt ervoor dat hun resultaten optimaal gecombineerd worden.

Ander gedrag

Het samenwerken met en het controleren en bijsturen van uw sourcing-partner vergt veel kennis van uw organisatie. Het is belangrijk dat u die kennis met ‘regie medewerkers’ in huis houdt. Het is echter niet de bedoeling dat regie medewerkers hun oude werk blijven doen, dat is immers gesourced. Zij dienen zich nu te richten op sturing, met nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. Vanuit ‘Transitie en Technologie’ worden werknemers ondersteund bij de transformatie van uitvoerende taken naar plannende, organiserende en sturende taken.

Regie nemen vergt een specifieke governance en vaardigheden. In een ‘gespiegelde projectorganisatie’ doen uw medewerkers tijdens de transformatie ervaring op met de nieuwe technologie en worden zij opgeleid in nieuwe vaardigheden. Specifieke governance van de ‘Sourced Delivery’ optimaliseren we door de juiste functies, verantwoordelijkheden, overleg- en rapportagestructuur voor de organisatie in te richten.

Op het gebied van IT Transitie en Technologie heeft Bauhaus ArtITech de volgende proposities:

  • The Change Factory
  • Begeleiding & executie van (out) sourcings trajecten
  • Datacenter migraties
  • Migraties naar een (hybride) Cloud omgeving
  • Ontwerpen en implementeren Operating models

Lees ook hoe het Rotterdamse havenbedrijf haar positie als een van de meest toonaangevende havens ter wereld gaat versterken.

DOWNLOAD HET VERSLAG VAN PORT OF ROTTERDAM

 

Onze specialisten

Neem contact op