In slechts enkele jaren zijn de ogen in bijna elke organisatie geopend als het gaat om het belang van een digitale strategie. Bijna de helft van de organisaties met meer dan vijftig medewerkers heeft geen digitale strategie opgesteld. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door TNS NIPO, onder IT- en financieel professionals. Lees meer over de inzet van een digitale strategie bij Nederlandse bedrijven en download ons Onderzoeksrapport Digitale Strategie. Veelzeggend voor de maatschappijbrede opmars van digitalisering is dat bijna de helft van de bedrijven pas sinds 2017 aan een digitale strategie werkt of de implementatie daarvan. Waarop is de digitale strategie gericht en wat willen bedrijven met hun digitale strategie? Lees meer hierover in onze Whitepaper ‘Waarop letten de organisaties bij hun digitale strategie’?

Bedrijven met een digitale strategie zorgen ervoor dat ze concurrerend blijven en dat bedrijfsmodellen worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden en veranderende klantbehoeften. De digitale strategie is een essentieel onderdeel van de succesvolle digitale transformatie van moderne bedrijven. Bekijk de cijfers uit ons onderzoek onder Nederlandse ondernemingen in deze infographic.

DOWNLOAD INFOGRAPHIC DIGITALE STRATEGIE