practices /

Digital & Innovatie

Digital & Innovatie

Digital & Innovatie

“The best way to predict the future is inventing it” Alan Kay, 1971.

Digitale innovatie is voor bedrijven in de huidige informatiemaatschappij een must. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen, die beantwoorden aan snel veranderende behoeften van de moderne mens. Aanpassing van de organisatie op een gecontroleerde en financieel verantwoorde manier. IT speelt daarbij een centrale en cruciale rol.

Wil je als bedrijf de komende jaren succesvol zijn? Dan moet je in staat zijn om snel nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die steeds inspelen op vragen en behoeften van klanten. Dan moet je sneller en beter dan je concurrentie inspelen op die behoeften. Daar komt nog bij dat nieuwe mogelijkheden – door de globalisering van de informatiemaatschappij – leiden tot snel veranderende behoeften. Iedere keer veranderen nieuwe innovaties zoals ‘Social Networks’, ‘Internet Of Things (OIT)’, ‘Data Mining’, ‘Robotisering’, ‘Nanotechnologie’, ‘Blockchain Technology’ en ‘Hybride Cloud technologieën’ het speelveld voor bedrijven fundamenteel.

Het zijn vooral digitale innovaties die de drijvende kracht zijn achter fundamentele veranderingen in onze maatschappij. Voor bedrijven is het de kunst om hun bestaande organisatie en het business model overeenkomstig aan te passen. Op een wijze waardoor de impact op de organisatie, processen en systemen gecontroleerd en beheerst plaatsvindt. Zonder dat aan snelheid en flexibiliteit wordt ingeboet. Waarbij de kosten en investeringen voor die digitale innovaties, procesaanpassingen en organisatieveranderingen in lijn blijven met de financiële doelstellingen van het bedrijf.

Of het nu is via een greenfield / blue-ocean aanpak of juist via een geleidelijke transformatie van het bestaande bedrijf, Bauhaus ArtITech heeft veel kennis, ervaring en oplossingen om bedrijven op deze uitdagende reis te begeleiden!

Lees ook ons verslag over de toepassing van AI in het bedrijfsleven.

Download document Artificial Intelligence ontraadseld

Onze specialisten

Neem contact op