Product Flyer | Change Factory

Elke verandering in processen & techniek vraagt om een verandering van cultuur & gedrag. Dat is bekend. Veranderingen managen we met de Bauhaus Change Factory waarbij we met al deze aspecten rekening houden. Processen & techniek volgen een rechte implementatielijn, maar cultuur & gedrag volgen een andere curve. De zogenaamde verandercurve. In de Bauhaus Change Factory houden we rekening met beide curven. 

DOWNLOAD CHANGE FACTORY LEAFLET