IT Control framework = Leidraad voor Controleurs, maar ≠ implementatiemodel voor de CIO én Best practice = implementatiemodel voor CIO, maar ≠ controls voor IT organisatie

Leave a comment