clients /

Equinix

Equinix groeit met transparante en beheerste bedrijfsvoering

Equinix Managed Services

Equinix is in Nederland én wereldwijd marktleider in hoogwaardige datacenter-dienstverlening. Equinix heeft vele datacenters in vijf continenten met een sterke nadruk op connectiviteit binnen de datacenters. Klanten zijn financiële instellingen, overheid, IT-dienstverleners en andere bedrijven. Bauhaus ArtITech kreeg een interim management opdracht bij Equinix Managed Services in Enschede en Amsterdam, een onderdeel van Equinix Nederland. Equinix Managed Services levert IaaS diensten (Infrastructure as a Service) en ontwikkelt zich snel met een verscheidenheid aan PaaS diensten (Platform as a Service). Grote klanten uit de overheidssector en uit de private sector komen naar Equinix Managed Services voor hoogwaardige reken- en opslagcapaciteit. Equinix Managed Services is, met de betrouwbaarheid eigen aan Equinix, klein genoeg om flexibel en laagdrempelig met haar klanten samen te werken. Voor Equinix Managed Services is persoonlijk contact met klanten heel belangrijk. “Klanten kennen onze medewerkers persoonlijk, zij weten wie er ‘aan de knoppen draait’; alle oplossingen worden op de wensen van de klant afgestemd.”

Uitdaging

Equinix Managed Services heeft goede technische expertise in huis en is snel gegroeid. In een relatief klein bedrijf is alles nog te overzien voor één individu; met het groeiende succes voorzag Equinix Managed Services dat het bedrijf voor de toekomst goed ingericht moest worden. Om het bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen, werd naast aandacht voor het benutten van commerciële kansen, een expliciete focus op de operatie noodzakelijk. Vanwege het feit dat Bauhaus ArtITech – met haar ervaring in meerdere grote bedrijven – de best practices hiervoor kent, werd Bauhaus ArtITech gevraagd de organisatie te begeleiden bij deze ontwikkeling.

Aanpak

In co-creatie hebben Equinix en Bauhaus ArtITech de veranderingen in de bedrijfsvoering gerealiseerd en hebben zij een aantal zaken anders georganiseerd. Een paar voorbeelden:

  • Onderscheid tussen sales processen en operationele processen;
  • Onderscheid tussen strategisch en technisch productmanagement;
  • Meer aandacht voor de kwaliteit van ondersteunende processen als planning en resource management;
  • Opzetten van een bijpassende organisatie met een nieuw functiehuis.

Waarom Bauhaus ArtITech?

Bij een focus op een excellente operatie en security, zoals gewenst door Equinix Managed Services, is de ervaring van Bauhaus ArtITech dat wanneer processen worden geformaliseerd, de uitvoering van die processen nog steeds menselijk moet zijn. “Je moet weten wat je moet doen en in welke volgorde, maar de processen blijven ondersteunend aan de menselijke intelligentie.” Daarom staat bij Bauhaus ArtITech de menselijke factor altijd centraal. Verbeteringen worden over verschillende assen tot stand gebracht, over de assen van de techniek en de processen, maar ook over de as van de mensen.

Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen en moeten het leuk vinden om hun werk te doen. Daarvoor is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden van belang. Door expliciet te maken waar een groep mensen verantwoordelijk voor is, ontstaat focus op het groepsdoel. Wanneer mensen daarnaast de tijd krijgen om datgene te doen wat van hen wordt verwacht, is een grote reorganisatie vaak niet nodig. Een bedrijf kan beter voortbouwen op het werk zoals dat al wordt gedaan, daar is al eerder over nagedacht. Bauhaus ArtITech onderzoekt samen met haar klant waar mensen tegenaan lopen en kijkt hoe het met kleine aanpassingen nog beter kan. Op die manier blijft het bedrijf draaien en houd je mensen gemotiveerd.

Resultaat

De expliciete aandacht voor de operatie, waarbij de menselijke factor centraal staat, heeft bij Equinix Managed Services geleid tot een transparante en beheerste bedrijfsvoering, waarmee ook in het groeiende bedrijf:

  • Een constante, hoge kwaliteit wordt geleverd;
  • Klanten enthousiast blijven;
  • Medewerkers prettig werken;
  • Nieuwe mogelijkheden ontstaan om nieuwe klanten te bedienen.