Wat gebeurt er in de wereld van Digitale Transformatie?

Digitale transformatie, wie heeft er niet van gehoord? Het web staat vol met mogelijke betekenissen en voorbeelden per branche. In het algemeen valt te lezen dat het gaat om ‘het realiseren van nieuwe digitale diensten en businessmodellen’ en om ‘meer in contact met de klant zijn’. Alles versnelt door zaken als ‘Big Data’ en ‘the Internet of Things’. De uitdaging van nu vergt een herziening van het ecosysteem.

Die herziening is niet gemakkelijk, iedereen is gewend om te acteren binnen een bestaand ecosysteem, in welke vorm dat dan ook mag zijn, en veranderen is lastig. Of zoals Semler aangaf in een Tegenlicht documentaire: ‘We are box people’. Misschien moeten we niet proberen ‘out of the box’ te denken maar moeten we gebruik maken van de ruimte die we in ‘onze eigen box’ ofwel in ons ecosysteem hebben. Een interessante gedachte …

Het draait niet zozeer om de Digitale Transformatie zelf, maar om het doel van een organisatie. De volgende zaken helpen bij het welvaren van jouw onderneming:

Inspireer:

  • Visie op Digitale Transformatie
  • Creativiteit en Co-creatie
  • Anders organiseren

Innoveer:

  • Connectiviteit met uw klant
  • Visie op IT- en Dataontwikkelingen
  • Grip op Data en Informatie

Integreer:

  • Kennismanagement
  • Kennen van het verandervermogen van je organisatie
  • Veranderingen afmaken (hoe dan ook)

Hoe binnen een organisatie aan het bovenstaande invulling wordt gegeven, zegt iets over de weerbaarheid van die organisatie. Wat is nog veel belangrijker? Juist: het doel van de organisatie, je ‘raison d’être’ bepaalt het welvaren. Het ecosysteem waarin een organisatie zich bevindt, zal blijven veranderen; digitalisering maakt het tempo waarmee veranderingen elkaar opvolgen, alleen maar hoger.

Zorg er dus voor dat je organisatie koers houdt op deze onstuimige oceaan van Digitale Transformatie. Door een duidelijk organisatiedoel te hebben en daar niet van af te wijken. Bovenstaande hulpmiddelen kun je zien als de vuurtorens die ervoor zorgen dat je niet op de klippen loopt.

Organisaties die welvaren hebben een ding gemeen, zij hebben een duidelijk doel voor ogen. Dan praten wij niet over een korte termijn doel zoals ‘de beste speler’ zijn of ‘de grootste in de markt’. Nee, het gaat om een doel met meer essentie. Ondernemingen kunnen nog zo groot zijn, als zij niet slim omgaan met Digitale Transformatie en een duidelijk en onafhankelijk doel voor ogen hebben, dan zullen zij ten onder gaan. Waarschijnlijk niet over 5 jaar of 10 jaar, maar wel over 20 jaar. Wat is de natuurlijke levensduur van een organisatie? Die bestaat niet, maar het is wel logisch om te bedenken dat deze langer zal zijn als het organisatiedoel niet verbonden is aan de Zeitgeist van het betreffende decennium.

Om als organisatie ook in de toekomst successvol te blijven moeten bedrijven innoveren. Aanpassing van business modellen en inzet van digitale strategieën zijn de nodige stappen in het veranderingsprocess. Meer informatie over digitale transformatie, onderzoeksrapport en whitepaper over Digitale Strategie vind je hier.

Bij Bauhaus ArtITech geloven wij in een betere omgeving voor mensen. Dat kan met behulp van ICT bereikt worden. Met een ICT-omgeving die makkelijk in het gebruik is, mensen inspireert en die helpt doelstellingen te bereiken. Bauhaus ArtITech Enterprise Architecten helpen u graag bij uw Digitale Transformatie en helpen u om op koers te blijven.

Leave a comment