4 tips waarom visie en cultuur bepalend zijn voor cloudreis

Veel organisaties lopen tegen uitdagingen aan in hun ‘reis naar de cloud’. De belangrijkste: legacy-systemen, een gebrek aan kennis en het ontbreken van een cloudvisie. Wat valt hieraan te doen? En belangrijker misschien nog wel: waar te beginnen?

In het recent door Bauhaus (in samenwerking met PanelWizard) uitgevoerde onderzoek werd een vraag gesteld over de voornaamste obstakels voor een effectieve cloudadoptie. De antwoorden waren overduidelijk. Bijna een derde van de bedrijven noemt een gebrek aan kennis en ervaring met de cloud als hun grootste uitdaging. Twee andere oorzaken laten zich daarnaast ook maar moeilijk negeren. Dit zijn de aanwezigheid van lastig te migreren legacy-systemen en een niet eenduidig geformuleerde cloudvisie.

Vicieuze cirkel

Met deze antwoorden komt een overduidelijk beeld naar voren wat betreft de uitdagingen die Nederlandse bedrijven tegenkomen. Wat zijn hiervan de oorzaken? Een onduidelijke cloudvisie is in feite het gevolg van een gebrek aan kennis en ervaring met de cloud. En de worsteling met legacy is ook weer een gevolg van het ontbreken van een visie, evenals het niet in huis hebben van de benodigde kennis. Samen vormen deze drie elementen een vicieuze cirkel die het lastig maakt de eerste stap(pen) te zetten.

Hoe doorbreek je deze cirkel? Waar te beginnen? In feite is er sprake van een moeizame, modderige ondergrond waarop een organisatie nauwelijks vooruit komt. Hoe maak je hier nu een snel circuit van, waarop je vaart kunt maken naar de cloud? Onze benadering bij Bauhaus begint met visievorming. Hiermee creëren wij met onze klanten het draagvlak dat nodig is om tot een strategie te komen. Wanneer deze strategie in kaart is gebracht, volgt meestal een cloud readiness assessment, waarbij wij kijken welke workloads in aanmerking komen voor migratie, welke (vooralsnog) niet en welke kandidaten voor uitfasering cq. vervanging zijn.

DevOps-cultuur

Vervolgens volgt een value case die de opmaat is voor de daadwerkelijke executie. Deze benaderen wij niet alleen vanuit het perspectief van technologie. Mensen staan bij de implementatie van de cloud centraal, met uitgebreide aandacht voor culturele aspecten. Daarnaast kijken we naar kaders en de ondersteunende technologie. Kortom, de beroemde driehoek People-Process-Technology, met de onderliggende strategie die bepalend is voor de richting en daarmee het uiteindelijke succes van de cloudmigratie.

Over onze benadering van cultuur rondom de cloud krijgen wij regelmatig vragen. En terecht: cultuur kan op zichzelf nogal vaag zijn en ruimte bieden voor verschillende interpretaties. In principe gaan wij uit van de DevOps-cultuur, die een combinatie is van een aantal methodes en technieken. Vijf punten zijn hierin binnen een organisatie heel belangrijk, te weten:

  • Veiligheid: medewerkers moeten niet bang zijn om fouten te maken
  • Simpliciteit: toegang tot middelen moet eenvoudig zijn
  • Plezier: medewerkers hebben plezier in het oplossen van problemen
  • Verbeterdrang: je moet in staat zijn om je dagelijkse werk te verbeteren
  • Klantgerichtheid: werkzaamheden zijn gericht op het creëren van klantwaarde

Door dit steeds te (blijven) benadrukken ontstaat een cultuur rondom de cloud. Met de genoemde visie als startpunt, waardoor het mogelijk wordt om de twee andere in het onderzoek genoemde obstakels richting de cloud op te lossen (gebrek aan kennis en legacy). Maar de vijf hierboven genoemde punten kunnen ook niet zonder een gezonde DevOps-cultuur. Een gebrek aan veiligheid leidt er bijvoorbeeld toe dat medewerkers geen initiatief durven te nemen, wat ten koste gaat van innovatie en waardoor de klant uiteindelijk zal kiezen voor een marktconcurrent die deze beter weet te bedienen.

De weg naar een snellere, leukere en succesvolle cloudadoptie

Niet voor niets noemen wij ‘fouten durven maken’ als eerste en belangrijkste stap. Dit klinkt eenvoudig, maar het vraagt vaak om een andere manier van werken wat in de praktijk best moeilijk is. Veel organisaties zitten nog vast in een cultuur van procesdenken. Wij helpen daarom onze klanten met het verkorten en versterken van feedback loops en het implementeren van een cultuur die meer is gericht op experimenteren en leren.

Om de stap te maken naar een cultuur waarin de cloud optimaal kan landen, moet je risico’s durven nemen. Helaas is fouten maken – en het liefst zo vaak mogelijk! – in veel gevallen juist het omgekeerde van de huidige cultuur in Nederlandse bedrijven. Gelukkig wil dit nog niet zeggen dat het niet om valt te draaien. In de praktijk zien wij veel bedrijven de overstap maken naar een cloudgerichte cultuur, vaak in combinatie met agile werken als methodiek die zich richt op samenwerken en transparantie. Daarmee bereiden zij de weg voor naar een snellere, leukere en uiteindelijk ook succesvolle cloudadoptie.

Lees onze whitepaper, waar we dieper ingaan op het fenomeen cloud, de voor- en nadelen ervan, de trends en de uitdagingen waar bedrijven mee kampen in hun cloudadoptie. Vervolgens komen mogelijke oplossingen aan de orde en daarbij ook de rol die Bauhaus hierin speelt voor organisaties.

WHITEPAPER CLOUDADOPTIE

Meer weten over cloudadoptie en hoe je deze kunt versnellen? Neem hier contact met ons op.

Leave a comment