Nut en noodzaak van een voorspelbare reis naar de Cloud

Bauhaus ArtITech organiseert geregeld ‘Open Haard Sessies’ om met vakgenoten de dialoog aan te gaan over een bepaald onderwerp. Bijna twee weken geleden organiseerden Bauhaus ArtITech en MatrixMind in kasteel Heemstede in Houten een Open Haard Sessie met als thema ‘Nut en noodzaak van een voorspelbare reis naar de Cloud’. In dit stuk komen we terug op dit thema.

De Public Cloud (lees: Cloud diensten van partijen als Microsoft Azure en AWS) is onvermijdelijk voor iedere middelgrote of grote organisatie met een serieuze IT-omgeving. Niet alleen vanwege de razendsnelle innovatie van de technologie, maar ook vanwege het bijbehorende businessmodel. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer en hoe klanten de Publieke Cloud omarmen. Voor klanten die het stadium van experimenteren voorbij zijn en de stap willen zetten om de Cloud tot een professioneel onderdeel en geïntegreerd verlengstuk van hun huidige IT-omgeving te maken, heeft MatrixMind een in de praktijk bewezen concept en aanpak ontwikkeld, waarmee klanten een voorspelbare reis naar de Cloud kunnen maken. En waarbij de voordelen van de Cloud worden gecombineerd met het vertrouwen van de eigen, traditionele IT-omgeving. Tijdens de Open Haard Sessie werd die voorspelbare reis toegelicht.

De reis die met klanten wordt doorlopen, bestaat uit een viertal etappes:

  • Ontwerp van de Cloud, op basis van de businessdoelstellingen en -strategie van de klant;
  • Cloud integratie (realisatie van een zogenoemde Cloud Gateway waarmee een robuuste en veilige connectie en integratie met 1 of meerdere Cloud-providers wordt gerealiseerd en Cloud resources georchestreerd en gebruikt kunnen worden);
  • Cloud optimalisatie, waarin de eerste voordelen van de Cloud worden benut en waarmee de voorwaarden worden ingericht om een lock-in bij welke Cloud provider dan ook te voorkomen;
  • Realisatie doelarchitectuur, waarmee de intensiteit van Cloud gebruik in het door de klant gewenste tempo kan worden vergroot onder gelijktijdige reductie van (de intensiteit van) het gebruik van de traditionele (on premise) IT-omgeving. Na realisatie van de doelarchitectuur, die wij typeren als een Modern Virtual Data Center, verzorgen wij desgewenst ook het management van die omgeving.

In de visie van MatrixMind is de Cloud geen doel op zich, maar een middel om een hoger doel te bereiken: wendbare, schaalbare en continu innoverende IT waarvoor je alleen betaalt wat je gebruikt. Met innovaties die niet alleen leiden tot meer lenigheid en flexibiliteit, maar bijvoorbeeld ook tot energiebesparing (kostenbesparing, beperkte co2-uitstoot, duurzaamheid) en nieuwe toepassingen. Belangrijk bijkomend voordeel is dat eigen mensen steeds minder bezig hoeven te zijn met traditionele beheer- en onderhoudszaken en zich kunnen toeleggen op andere zaken, zoals regievoering en vernieuwingen van de eigen business. En dat zij zich zodoende kunnen richten op de zo vaak genoemde ‘digitale transformatie’. In de visie van MatrixMind is de Cloud daar zowel een onderdeel als een aanjager van.

Het is onze missie en onze passie om elke klant nu en in de toekomst optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden die de Cloud te bieden heeft. Wij maken deze waar door:

  • Het voortouw te nemen in deze expeditie en voor onze klanten de ‘explorerend leider’ te zijn die op basis van kennis en ervaring tot de best passende oplossing komt en hen wegwijs maakt in de nieuwe complexiteit die de Cloud ontegenzeggelijk ook met zich meebrengt;
  • De praktische realisatie van een ingenieuze, veilige en naadloze integratie van de diensten van een of meerdere Cloud providers met de bestaande IT (infrastructuur) voorzieningen;
  • Een continue focus op de toepasbaarheid en feitelijke toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op Cloud gebied, zodat de omgeving niet alleen vooruitstrevend is bij de start, maar dat blijft.

Last but not least, doen wij dit “The MatrixMind way”. Kort en goed kenmerkt deze zich door een grote dosis gedrevenheid en enthousiasme om voor de klant tot het beste resultaat te komen, een diepgeworteld vakmanschap op het gebied van Cloud, connectiviteit en on-premise infrastructuren, een onafhankelijke positie ten opzichte van Cloud providers en een exit-scenario voor het geval dat.

Voor onze klanten resulteert dit niet alleen tot mooie vergezichten, maar in een concreet werkende oplossing of dienst waarvan de Cloud een alsmaar toenemend aandeel kan innemen. Maar ook in een IT-voorziening die zich kenmerkt door betrouwbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit, betalen voor gebruik en ‘continuous innovation’. Zodat klanten hun handen echt vrij hebben om zich te focussen op regievoering en businesstoepassingen.

 

Hans den Hartog & Almir Iriskic

Leave a comment