Nog steeds verward, alleen op een hoger niveau?

De mens centraal binnen technologie

De lijstjes van de (technologische) ontwikkelingen over de afgelopen decennia kennen we allemaal wel.  Ik ben inmiddels 44 en weet nog goed dat ik op mijn walkman naar “van de radio zelf opgenomen cassettebandjes” luisterde. Of speelde op de Commodore 64 met de bekende 1541 diskette, waar een floppy van 0.17MB(!!) in kon. Het lijkt wel een eeuw geleden…. Toch is het “pas” 25 jaar.

Technologische vooruitgang en bevolkingsgroei waren er tot ongeveer 1820 nauwelijks, afgemeten aan de huidige standaarden. Sterker nog, bij tijd en wijle viel de levensstandaard aanzienlijk terug. Gordon[1] (2016) beschrijft de ontwikkeling van innovatie en levensstandaard uitgebreid in het boek: “The rise and fall of American Growth”. De innovaties die tussen 1870 en 1970 zijn uitgebracht hebben een zeer groot effect gehad op de samenleving én op de economische groei.

Onderzoek heeft aangetoond dat, wanneer we tot het jaar 1750/1800 als mens met ons aanpassingsvermogen 100 jaar vooruit in de tijd zouden worden geplaatst, we relatief hetzelfde leven zouden aantreffen. Nu kan de mens maximaal een fictieve tijdsverplaatsing van ca. 20 jaar in de toekomst aan.

Ontwikkelingen volgen elkaar de komende periode (nog) sneller op en dus is de vraag hoe we deze ontwikkelingen kunnen stroomlijnen, zodat we er binnen ons bedrijf optimaal van kunnen profiteren. De Bauhaus visie is dat, ondanks de sterke digitalisering, het in het bedrijfsleven nog steeds draait om de mens. Pas als je de (nieuwe) technologie & nieuwe samenwerkingsvormen zoals: Scrum, Agile en DevOps met de menselijkheid weet te combineren is een mooie toekomst denkbaar.

Technisch gezien is vrijwel alles mogelijk in “The age of the customer” (o.a. Forrester Research). Zo kun je bijna letterlijk in de huid van iedere klant kruipen. Je kunt voorspellen wat hij wil en waaraan hij behoefte heeft. Soms zelfs zonder dat hij zich van die behoefte bewust is.

Mooi toch? Zeker, maar ook erg lastig. Het is verleidelijk snel over te stappen op systemen, technologieën & samenwerkingsvormen die het denkwerk uit handen nemen en klanten aan je binden. Toch dien je eerst te inventariseren wat binnen jouw organisatie haalbaar is. Wat vraagt innovatie van je medewerkers? Helpt de technologie ze daadwerkelijk klanten langer en steviger aan zich te binden? Hoe houd je daarnaast het tempo bij waarin trends elkaar opvolgen? Ook al is technologie vandaag de dag de grote aanjager van de business, de menselijke factor blijft cruciaal. Verlies dat niet uit het oog. Het gaat ook bij ons om de business als geheel, niet om de afzonderlijke technologieën.

Met Bauhaus helpen we organisaties deze innovatiecurve effectief te begeleiden én de daaruit gemaakte keuzes te implementeren. Hierbij staat zoals gezegd de mens centraal, dat zit immers verankert in ons DNA en het DNA van onze naamgever: de Bauhaus kunststroom. Hierin wordt de mens centraal wordt gepositioneerd en staat eenvoud en functionaliteit centraal.

[1] Gordon, R. (2016). The Rise and Fall of American Growth: the U.S. Standard of Living since the Civil War. Princeton University Press. New Jersey.

 

Leave a comment