Where’s a mess, there’s a market

Vandaag kijken we naar onze economie en welk effect de Covid-19 pandemie op onze economie heeft. Dit doen wij door de verschillende stromen van de economie toe te lichten. Vervolgens kijken wij hoe de maatregelen die getroffen zijn door onze overheid voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie invloed hebben op onze economie en de arbeidsmarkt. Als laatst zien we hoe wij het maximale uit ons bedrijf kunnen halen in deze periode. Dat doen wij door kort de TRIZ-methodiek te introduceren met als doel om een vliegende start te kunnen maken zodra de coronapandemie voorbij is.

Werking van onze economie

 

Figuur 1: Circulaire stroming van economie

In figuur 1 worden de verschillende componenten van een economie uiteengezet.

Zo hebben wij een bedrijfssector en huishoudsector en (globaal gezien) vijf stromen in de economie.

 • Vanuit de huishoudsector verhuren we onze tijd aan een bedrijf in ruil voor loon;
 • We geven ons loon uit om in ons levensonderhoud te voorzien en kopen allerlei consumentengoederen, auto’s, woningen en vakanties en daarmee stromen de inkomsten weer naar bedrijven;
 • Ons spaargeld wordt door banken gebruikt om leningen te verstrekken aan bedrijven om te investeren;
 • Wij betalen belastingen aan de overheid en de overheid voorziet in voorzieningen zoals infrastructuur, onderwijs en zorg die op hun beurt weer worden beleverd door het bedrijfsleven;
 • We importeren goederen uit andere landen en we exporteren goederen naar andere landen.

Hiermee is de cirkel rond en als er geen externe factoren invloed uitoefenen zal een economie groeien. Mensen ontwikkelen zich, bedrijven produceren meer en zal welvaart ontstaan.

Effect van coronapandemie op onze economie

Door de Covid-19 pandemie is bovenstaande cirkel op meerdere vlakken verstoord. Overheden nemen terechte maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Grenzen gaan dicht, bedrijven laten hun persoon thuis werken en wij als mens mogen ons niet meer zomaar ‘vrij’ bewegen. Deze maatregelen verstoren het equilibrium van onze economie en deze verstoring veroorzaakt onrust. Dit verandert het gedrag van consumenten en uit zich in bijvoorbeeld het hamsteren van boodschappen en vermindering van uitgaven. Dit veranderde consumentengedrag vraagt flexibiliteit en optimaal aanpassingsvermogen van bedrijven.

Effecten van overheidsmaatregelen op de arbeidsmarkt 

Niet alleen de horeca, sport en toeristensector worden getroffen door de maatregelen die zijn genomen. Ook zien we om ons heen dat vacatures worden teruggetrokken; de inzet van flexibele arbeid neemt af. De flexibele schil gaat er vaak als eerste uit bij bedrijven die op kosten moeten letten. Tegelijkertijd zien we ook de keerzijde. We zien een grote toename in specialisten. Specialisten die nu worden benaderd om bedrijven te helpen zodat er een vliegende start kan worden gemaakt wanneer de Covid-19 maatregelen weer worden ingetrokken.

Hoe haal je op dit moment het beste uit je bedrijf

Ondanks het grote effect dat de Covid-19 pandemie op de economie en de arbeidsmarkt heeft, biedt deze tijd ook kansen. In onze vorige blog benadrukten wij vooral de keerzijde van de Covid-19 maatregelen.  Bedrijven zijn opeens veel wendbaarder. Als we die beredenering doorzetten dan is nu juist het moment om te kapitaliseren op de nieuw gewonnen wendbaarheid.

TRIZ

Om te kijken waar kansen zich op dit moment bevinden maken wij gebruik van TRIZ. TRIZ is een Russisch acroniem voor “Theory of Inventive Problem Solving”. TRIZ ontstond uit een onderzoek van veertigduizend patenten in de jaren 50 en 60 van de laatste eeuw en vertelt ons dat alle innovaties maar een beperkt aantal probleemscenario’s volgen. Die probleemscenario’s zijn tijdens het onderzoek van patenten in verschillende domeinen geïdentificeerd en kunnen in allerlei sectoren toegepast worden.

Het TRIZ-systeem volgt vier basis stappen:

 • Definieer het specifieke probleem wat je probeert op te lossen;
 • Vind het algemene TRIZ-probleem scenario wat overeenkomt;
 • Vind de algemene oplossingsrichting die TRIZ biedt;
 • Pas die oplossingsrichting toe om jouw probleem op te lossen.

Opmerkelijk is dat er eigenlijk ‘maar’ twintig probleemscenario’s zijn waarvan sommige zelfs met elkaar overlappen. In tabel 1 worden kansen en bedreigingen voor organisaties en ondernemingen aan de hand van algemene probleem scenario’s van TRIZ uiteengezet. Het overzicht helpt met identificatie van mogelijke kansen en geeft en structuur die kan worden gebruikt voor toekomstige innovaties.

Tabel 1: TRIZ-trend overzicht met kansen/bedreigingen voor bedrijven

Als we het eerste probleemscenario (Boundary Breakdown) als voorbeeld nemen, zien de TRIZ-stappen er als volgt uit:

De redenen voor sprongen in ‘Boundary Breakdown’ zijn:

 • Verbeterde communicatie;
 • Verbeterd vermogen om een gezamenlijk doel te bereiken;
 • Verbeterd moraal;
 • Afname in activiteiten die geen bijdrage leveren aan doelstellingen van de onderneming of organisatie.

Conclusie

Mijn collega Willie Appel zei afgelopen vrijdagochtend “Where there’s a mess, there’s a market”. Dit is een mooi moment om aan de hand van TRIZ-trends te kapitaliseren op de nieuwe wendbaarheid die je onderneming of organisatie momenteel heeft gevonden.

Wil je een keertje samen sparren aan de hand van de TRIZ-trends?  Wat de rol van data, moderne technologie of digitalisatie hierin kan zijn? Zoek je een partner op gebied van charmant crisismanagement of charmant leiderschap? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Think forward, Move forward.  

Leave a comment