Wordt IT onderdeel van de business?

Een interessante uitspraak, maar ook een uitspraak die irriteert. Te algemeen, niet concreet en tegelijkertijd creëert het een afstand die vaak niet bestaat. De vraag zet de weg open voor platitudes en makkelijke ‘hoog-over’ beslissingen. Als je maar genoeg abstraheert, is immers alles gemakkelijk en overzichtelijk.

Daarnaast is het statement IT wordt onderdeel van de Business terecht een wenkend perspectief. Het zou de continuïteit van ondernemingen kunnen borgen, in een wereld waarin op het gebied van consumentengoederen wereldwijd geshopt kan worden, prijs en kwaliteitsvergelijkingen met een druk op de knop beschikbaar zijn en waarin een voortdurende kort-cyclische innovatie van producten, diensten en processen nodig is om concurrerend te blijven.

Het demand-supply model is te traag geworden

Veel van de grote leveranciers die hun processen gebaseerd hebben op verregaande taakverdeling zijn dat trouwens ook. Het per uur inhuren van specialisten, uit een onder budgetdruk lijdende IT-afdeling, is niet efficiënt. Productontwikkelaars, proces en IT-deskundigen horen gewoon bij elkaar en dicht bij het primaire proces te zitten.

De technische ontwikkelingen ondersteunen deze beweging, omdat steeds meer business processen op basis van een agile aanpak in combinatie met rapid development tools en cloudoplossingen samen worden ontwikkeld en ook infrastructuur op gestandaardiseerde wijze beschikbaar is. Gedetailleerde IT kennis lijkt minder belangrijk zeker nu IT als stroom uit de muur lijkt te komen. Wat er aan beheerwerk overblijft kan door de procesanalisten uitgevoerd worden.

‘IT’ bestaat niet en ‘De business’ bestaat niet

Deze samensmelting van competenties dicht tegen het primaire proces biedt enorme kansen, maar we kunnen dit toekomstperspectief niet zonder meer als organisatieprincipe gebruiken. ‘IT’ bestaat niet. En ‘De business’ bestaat niet. Althans niet als eenduidig te managen objecten. Er zijn producten, business functies, diensten, bedrijfsprocessen en IT-middelen die ontworpen, ontwikkeld, gekocht en beheerd moeten worden. Er zijn business doelen die gehaald moeten worden. En al deze zaken zijn in beweging. Bedrijven verschillen van elkaar qua grootte, qua mate van concurrentie. Er is maatwerk versus standaarddienst en er is volop productdiversificatie binnen het bedrijf maar ook interne concurrentie.

Er zijn dus talloze werkzaamheden die specifieke expertise vragen en elke organisatie kan en moet op basis van zijn specifieke situatie, een functieverdeling en organisatievorm kiezen die innovatie mogelijk maakt.

Een abstracte discussie of IT (welke delen daarvan we ook bedoelen) onderdeel uit moet maken van de business, kan jaren duren. Deze tijd is er niet. Elke organisatie moet nu in detail vaststellen welke business en IT-activiteiten anders dienen te worden uitgevoerd om innovatie mogelijk te maken en een efficiënte en creatieve samenwerking tussen deskundigen te faciliteren.

Innovatiekracht

Het organiseren van innovatie is niet afhankelijk van de hark….. En er zullen veranderingen gaan plaatsvinden binnen IT-organisaties en steeds meer diensten zullen worden ingekocht in de vorm van cloud componenten. En ja, belangrijke functies van het IT-bolwerk zullen onder business-regie gaan komen.

Leave a comment