Bestuurders moeten ‘Dummies’ zijn.

Bestuurders van organisaties moeten per definitie ‘Dummies’ zijn. Als ze dat niet zijn, moeten ze dat snel worden.

Bedrijven hebben stevige leiders nodig. Leiders die heldere doelen stellen, die de route uitstippelen om de doelen te bereiken, die ferme beslissingen nemen om zo succesvol te zijn. Dat kan alleen als zo’n leider evenwichtig is, goed kan luisteren en een generalist is. Een van de belangrijkste voorwaarden is vervolgens dat een leider over alle belangrijke zaken goed geïnformeerd wordt door de andere managers en medewerkers.

Dat informeren gebeurt op hoofdlijnen waarbij de essentie van de boodschap niet verloren mag gaan. Voor sommige aandachtsgebieden is dat niet eenvoudig: de materie is omgeven door vakjargon en specialisten die moeilijk communiceren. Bestuurders doen er goed aan zich te laten informeren alsof zij Dummies zijn, anders vervallen de informanten automatisch terug in hun vaktechnische koeterwaals waar je als bestuurder weinig mee kan.

ICT is bij uitstek het terrein waar bestuurders in de boardroom zich als Dummies moeten opstellen. ICT lijkt een ondoordringbaar terrein voor bestuurders met hypes als ‘Big Data, de ‘Cloud’ en waar actuele bedreigingen als ‘Hacking’, ‘Fishing’ en ‘Social Engineering’ aan de orde van de dag zijn. Maar goede ICT is tegenwoordig ook een primaire bestaansvoorwaarde van vrijwel ieder bedrijf. Kennis en inzicht op dit terrein is dus essentieel in de bestuurskamer. Belangrijke beslissingen helemaal overlaten aan managers lager in de organisatie, is zeer onverstandig. Gebrekkige inzichten en een verkeerde beslissing op ICT-terrein kunnen het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen.

Niet voor niets was de eerste titel in de bekende gele ‘Dummies’-reeks (uitgeverij John Wiley & Sons) ‘DOS for Dummies’. Dit eerste deel uit 1991 werd geschreven door Dan Goodin; hij merkte dat managers en bestuurders, eind jaren tachtig, onvoldoende in staat waren om de kern en de kracht van DOS en ICT-ontwikkelingen in te schatten, terwijl er veel op het spel stond. Nu is basale kennis over ICT in de bestuurskamer meer dan ooit noodzakelijk. De informatie die daar wordt gepresenteerd, moet de kern raken. Het kaf moet van het koren gescheiden worden: informatie moet worden ontdaan van al het jargon dat een goed begrip in de weg staat.

De CIO, CTO en hun managers zijn degenen die de informatie ‘voor Dummies’ in de bestuurskamer moeten overbrengen. Zij zijn de auteurs van de relevante ICT-informatie waarmee het bestuur inzicht krijgt. Bestuurders doen er goed aan deze informatie niet te negeren door zich als ‘inhoudelijke wijsneuzen’ op te stellen, maar deze informatie als oprechte Dummies tot zich te nemen. Bestuurders moeten Dummies zijn, zeker als het gaat om ICT! En toch zou je JE eigen of organisatie visie wel eens willen laten toetsen.

 

Interesse in dit onderwerp? Bauhaus ArtITech heeft op 18 mei 2017 een Open Haard Sessie rondom dit thema gepland.

 

Leave a comment