Innovatie ‘Time travel’

In mijn jeugd, in de jaren ’70, was ik een groot liefhebber van sciencefiction. Een voorliefde die ik nog steeds niet ben verloren. ‘Time travel’, daar droomde ik graag over. Stel je toch voor dat je 50 jaar de toekomst in of terug het verleden in zou kunnen reizen. Om de maatschappij te bestuderen en te zien hoe zaken zich ontwikkelen. Ook tijdens mijn studie Wis- en Natuurkunde was mijn aandacht zijdelings gericht op de mogelijkheden of onmogelijkheden van ‘tijdreizen’. Inmiddels weten we vanuit de wetenschap dat parallelle universums mogelijk kunnen zijn en dat informatieoverdracht ‘sneller dan het licht’ niet is uitgesloten. Ook weten we dat ‘tijdreizen’ zowel naar de toekomst als naar het verleden waarschijnlijk niet is uitgesloten.

De afgelopen zomervakantie op het strand van Miami droomde ik hoe geweldig het zou zijn om naar de toekomst te reizen en te zien hoe de wereld er dan uitziet en welke innovaties er dan zijn bedacht. Welke zaken mislukten en welke niet! Al mijmerend kwam ik tot een fantastische ontdekking. Tijdreizen is wel degelijk mogelijk en wel voor ieder mens! In mijn jeugd droomde ik over 2010 en latere jaren. Het was de tijd van Star Wars, disco, maanreizen en van de oliecrisis. Ik zou er toen heel wat voor over hebben gehad om even naar 2010 of zelfs naar 2016 te reizen om te zien hoe men dan leeft en welke technologie dan gebruikt wordt. En ziedaar, ik ben er nu! Ik ben waarachtig door de tijd gereisd! En terug in de tijd kan ik ook heel makkelijk: ik hoef alleen maar mijn ogen te sluiten en mijn herinneringen aan die jaren ’70 op te halen.

Om het tijdreizen werkelijk te ervaren is het de kunst om de ‘mindset’ van de jaren ‘70 goed voor ogen te hebben en dan de sprong naar 2016 te maken. Dus sluit je ogen en probeer je voor te stellen wat de belangrijke ontwikkelingen waren in de jaren ’70. We zien dan de eerste E-mail transmissie (1971), de eerste microprocessor (Intel 4040, 1972), ARPANET (1972), de voorloper van ons Internet, de eerste “Cell-Phone Call” (Motorola 1973), Fiber Optics (Bell Labs 1973), het UNIX operating systeem (1973), de elektrische “Witkar” in Amsterdam (1974), de oprichting van Microsoft (1975) en Apple (1976), de installatie van de eerste CRAY-1 Supercomputer (Los Alamos National Laboratory, 1976) en de commerciële introductie van de Magnetron, om een paar ontwikkelingen te noemen. Verder ziet de toekomst er in die jaren grimmig uit. De ‘Club van Rome’ voorspelt grote rampen door de enorme bevolkingsexplosie, uitputting van natuurlijke bronnen en wereldwijde vervuiling.

Als we vanuit de jaren ’70 weer terugreizen naar 2016, wat is dan ons beeld en zien we een verband? En kunnen we die lijn doortrekken naar 2020 en verder?

In ieder geval is de wereld nog niet vergaan zoals de Club van Rome voorspelde. Of hebben we tijdig ingegrepen? In 2016 zien we ontwikkelingen als alternatieve energie opwekking (windmolens en zonnepanelen), elektrische auto’s, robots, 3D-printing en de ‘Eye in the Sky’ (drones). Allemaal pure sciencefiction in de zeventiger jaren, maar nu is het realiteit.

Er vallen twee belangrijke zaken op. Allereerst dat een aantal prille ontwikkelingen in de jaren ’70, circa 30 tot 40 jaar later pas, tot wasdom zijn gekomen en alledaagse realiteit zijn geworden. Het tweede dat opvalt, is dat sciencefiction schrijvers en filmmakers een geweldige vooruitziende blik hadden.

Willen we dus een blik in de toekomst werpen dan zijn er in ieder geval twee bronnen beschikbaar. Allereerst de sciencefiction schrijvers en filmmakers. Denk dan aan Neal Stephenson, David Brin, Isaac Asimov, Arthur C. Clark, Stanley Kubrick en Christopher Nolan. De tweede bron vormen de ontluikende innovaties zoals Nano Technologie, Quantum Computing, Smart Materials, Internet of Things, Blockchain Technology en Alternative Social Networks.

Ik nodig iedereen uit om dezelfde tijdreis te maken als ik heb gedaan. Ik kom tot het inzicht dat we de toekomst wel degelijk kunnen voorspellen. Maar de horizon is verder weg dan ik dacht. Het zal nog zeker 20 tot 30 jaar duren voordat de nieuwe innovaties die er werkelijk toe doen, ons dagelijkse leven zullen beheersen. Komen jullie tot dezelfde inzichten? Ik ben benieuwd. Maar één ding staat voor mij vast, ‘Time travel’ is nu al gewoon mogelijk. Je hoeft alleen maar je ogen te sluiten en weg te dromen naar weleer!

 

Lex Deetman

Leave a comment