Het vierde kwartaal

Voor het eindejaaroffensief resteren nog pakweg 8 weken. Genoeg tijd om ook nog even het jaarplan 2018 af te tikken. Welke Businessdoelen? Welke investeringen? Opvang personeelverloop? Risico’s? Het denkwerk wordt tenslotte vertaald naar harde Euro’s per post. Gerangschikt naar soort en omgezet naar budgetten per kostensoort, kostenplaats en periode.

Appeltje eitje toch?

Appeltje eitje toch? Jaareindeverwachting 2017, resultaat afgelopen jaren en wat ambitie voor volgend jaar er bovenop. Geen rigoureuze keuzes, de grote lijn doortrekken en wat marginale bijstellingen. Of zijn er voor volgend jaar echte speerpunten?

Nederland telt 550.000 bedrijven met 0 tot 5 werknemers, dat is 85% van alle bedrijven. Voor hen is het bedrijfsplanproces relatief snel afgerond. Voor de 100.000 bedrijven in het middensegment met 6 tot 200 werknemers, ruim 14% van alle bedrijven, vergt het  iets meer tijd. Voor de resterende 1%, ongeveer 2000 bedrijven met meer dan 200 werknemers, kan het bedrijfsplanproces zomaar een paar maanden in beslag nemen, vergelijkbaar met de doorlooptijd binnen onderdelen van de Rijksoverheid.

Ongeacht de omvang van de onderneming zullen drie onderwerpen het bedrijfsplanproces domineren: continuïteit, groei en risico’s. Simpelweg omdat bijna alles wat een onderneming doet hier wel aan is op te hangen.

Informatie!

Waarom? Dat is de juiste vraag. Ik heb geleerd die steeds vijf keer te moeten stellen om tot de echte kern te komen. Die kern is altijd: Informatie!

Bestaande informatie, aanvullende informatie, nieuwe informatie, onjuiste informatie, tijdige informatie, onveilige informatie. Zonder juiste, tijdige en volledige informatie, als belangrijkste productiefactor, valt er niet zoveel te ondernemen noch te regeren.

“Lossen we onderweg wel op”

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de jaarplangesprekken zelden gaan over de belangrijkste productiefactor. Zeker niet expliciet. Dat is minimaal opmerkelijk. Klaarblijkelijk vinden we het normaal dat we altijd en overal beschikken over juiste, tijdige en volledige informatie. Klaarblijkelijk denken we “komt wel goed, lossen we onderweg wel op”. Denken we er überhaupt effectief over na?

Informatie voorziet in een informatiebehoefte. Na het aftikken van de doelstellingen voor continuïteit, groei en risico’s en de vertaling naar spullen, knullen en euro’s, rest nog één centrale vraag: “Beschikken we over alle benodigde Informatie om onze doelen voor 2018 te realiseren?” Anders geformuleerd, wijzigt onze informatiebehoefte voor 2018?

Als het antwoord daarop volmondig NEE is kunt u rustig over gaan tot de orde van de dag. Uw onderneming is dan waarschijnlijk actief in een statische markt zonder noemenswaardige veranderingen in wet- en regelgeving.

Bevindt u zich in een omgeving met iets meer dynamiek dan is uw antwoord waarschijnlijk “ja” of “nog niet bekend”. Het goede nieuws is dat u dan nog pakweg 8 weken heeft om maatregelen in gang te zetten c.q. middelen te reserveren om vanaf januari maatregelen te kunnen treffen.

Delta Informatiebehoefte versus Informatievoorziening

Voldoet uw huidige Informatievoorziening om uw bedrijf te voorzien in uw veranderende Informatiebehoefte?

Dat is simpelweg de vraag die u beantwoord krijgt als de geplande en gebudgetteerde maatregel is uitgevoerd. Dat antwoord is noodzakelijk en relevant. Het is bepalend of uw onderneming de doelstellingen voor continuïteit, groei en risico’s voor 2018 zal realiseren.

Blijkt uit het antwoord dat er een gap bestaat dan zal die tijdig gedicht moeten worden. Met nieuwe APPS, IT- aanpassingen zowel software als hardware, aangepaste contracten met IT- leveranciers, of een gedeeltelijke hybride of volledige migratie naar cloudoplossingen.

Pfff…..

Pfff…., nu wordt het toch weer lastig. Het ging toch over het jaarplan 2018?

Exact. Daar gaat het over. Doelen stellen en spullen en knullen zodanig alloceren dat de gestelde doelen worden behaald. Simpelweg twee vragen stellen. De antwoorden geven u voldoende informatie om met een gerust gemoed het jaarplan 2018 af te tikken.

Leave a comment