3 tips om de ROI van veranderprogramma’s te verhogen

Veranderen middels projecten en programma’s doen we al lang. Het implementeren van verandering, in welke vorm dan ook, gaat vaak goed. Maar de adoptie van deze verandering laat nogal eens te wensen over. Hierdoor valt het rendement op de gedane investering vaak tegen. Een data gedreven verandermethode kan de Return on Investment (ROI) verhogen.  

Als we een ding hebben geleerd de afgelopen tijd is het wel dat niet alleen de markt ons noodzaakt om te veranderen. We zijn met de neus op de feiten gedrukt dat snel en adequaat veranderen nog belangrijker is geworden aangezien disruptie vele veroorzakers kent. Maar hoewel er binnen organisaties aandacht wordt besteed aan verandering en innovatie, valt het daadwerkelijke rendement vaak tegen.

Betrokkenheid is essentieel voor de adoptie

Een belangrijke oorzaak van het tegenvallende rendement van veranderprogramma’s schuilt in het feit dat de verandercyclus niet volledig wordt benut. Een essentieel onderdeel van een geslaagde implementatie betreft de adoptie door de gebruikers in de organisatie. Of, en in welke mate mensen tijdig betrokken zijn bij het ontwerpen van de oplossing, vormt de belangrijkste succesfactor.

“Interne weerstand wordt zodoende tijdig zichtbaar en leidt tot constructieve gesprekken over de inhoud in plaats van over de vorm. Over de toekomst in plaats van het verleden.”

Adoptie is essentieel voor de ROI

Waarom we de gebruikers niet vooraf betrekken is omdat we gewend zijn om eerst een blauwdruk te maken met een aantal experts en vervolgens de organisatie de opdracht geven om dit te installeren en uit te voeren. Hierdoor ontstaat geen intrinsieke motivatie bij de uiteindelijke gebruikers om alles uit de nieuwe manier van werken te halen.

Deze intrinsieke motivatie wakker je aan door mensen vooraf te betrekken en ze mee te laten denken over de oplossing voordat dit in een blauwdruk is verwerkt. Daarnaast is het van belang om de mensen mee te nemen in het “avontuur van het bedrijf” zodat ze in alles wat ze doen, zelf kunnen aanvoelen of dit bijdraagt aan de algemene koers van het bedrijf.

Interne weerstand wordt zodoende tijdig zichtbaar en leidt tot constructieve gesprekken over de inhoud in plaats van over de vorm. Over de toekomst in plaats van het verleden.

De data gedreven People & Change methode

Inzicht krijgen in de intrinsieke motivatie van de organisatie is zowel belangrijk voor het succes van verandering maar ook tijdrovend. Bauhaus heeft daarom een methode ontwikkeld, gebruikmakend van best practices, die de intrinsieke motivatie van de gebruikers en stakeholders op een efficiënte wijze monitort en aanwakkert. Data gedreven People & Change noemen we dat. Samen met de leidinggevenden wordt op basis van data gedreven inzichten de juiste voorbereiding, boodschappen en interventies ontwikkeld om de organisatie voor, tijdens en na de implementatie van programma’s (met grote impact op de organisatie) te begeleiden.

Hoe we dit doen lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek. Neem hier contact met ons op.

Lees hier meer over People & Change

Leave a comment