Werk aan de (ICT) winkel!

3 uitdagingen op het gebied van LCM

In eerdere blogs hebben we aandacht besteed aan het Life Cycle Management (LCM) van de ICT infrastructuur. We hebben aangetoond dat het LCM proces essentieel is voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening.

Samengevat gaat LCM over de volgende problematiek: hard- en software hebben een levensduur, dat noemen we de Life Cycle. De Life Cycles van de verschillende componenten in de infrastructuur verschillen van elkaar. En niet elke versie van de ene component draait in combinatie met de versie van de andere component. Als gevolg hiervan ontstaat er een complexiteit die dient te worden gemanaged door middel van het zogenoemde LCM proces. Dit proces heeft als doel te borgen dat alle componenten van de infrastructuur (met elkaar) blijven functioneren. En om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin verouderde versies van componenten in de infrastructuur incidenten en risico’s veroorzaken.

Nu is het in de praktijk inmiddels heel normaal dat de verschillende onderdelen van de ICT infrastructuur worden uitbesteed. Soms aan één leverancier, maar in de praktijk meestal aan verschillende partijen. Ook de applicaties die op de infrastructuur draaien worden steeds vaker uitbesteed aan leveranciers of draaien als Software as a Service (SaaS) oplossing.

Dus, het beheer van de meeste ICT componenten is uitbesteed aan leveranciers. Elke leverancier hanteert (als het goed is) een eigen beleid voor het up-to-date houden van de ICT componenten.

En toch geeft dit weer een aantal nieuwe uitdagingen op het gebied van LCM voor uw organisatie. Wij zien er minstens drie!

  1. Componenten van de ICT worden beheerd door verschillende partijen
    Er ontstaat behoefte aan een partij die bewaakt dat versies van al die componenten met elkaar (blijven) functioneren. Onderschat dit probleem niet. In stacks van applicaties kunnen componenten aanwezig zijn die op verschillende platforms draaien en hierin kunnen onverwachte afhankelijkheden bestaan. Zo kwamen we eens een situatie tegen waarbij geen van de beheerpartijen in de gaten had dat er een relatie was tussen de het platform van een tool (dat draaide bij de ene beheerpartij), en het platform van de bijbehorende repository (dat draaide bij de andere beheerspartij).
  2. Om verzekerd te blijven van de support van leveranciers moeten ICT componenten worden geüpgraded.
    Dus is er behoefte aan een partij die bewaakt dat het gehele ICT landschap blijft draaien als één van de componenten wordt geüpgraded. In dat geval doet ook de vraag zich voor welke partij het geheel gaat testen. En, wie bewaakt eigenlijk dat de leveranciers alle componenten up-to-date houden?
  3. Leveranciers beheren de verschillende onderdelen van het ICT landschap.
    Ons inzien is er in dat geval behoefte aan een partij die het gehele ICT landschap overziet en nadenkt over verbeteringen van de effectiviteit en efficiëntie van dat landschap. Oplossingen daarvoor zullen meestal de verschillende onderdelen overstijgen.

Conclusie is dat met het uitbesteden van ICT infrastructuur de LCM problematiek niet opgelost is. Er ontstaat in dat geval behoefte aan een regiefunctie. Deze regiefunctie houdt het overzicht over het totale landschap, bewaakt de actualiteit van de gebruikte componenten in het landschap, en neemt initiatieven om verbeteringen en upgrades door te laten voeren. Er is dus werk aan de winkel voor uw organisatie!

Marinus Spaan

 

Leave a comment