Maturity Model Manager

Regelmatig komen Maturity Models terug in management-doelstellingen en KPI’s waar op gestuurd wordt binnen een bedrijf. Waarom hechten enkelen van ons toch zo veel waarde aan de score op de ladder van een maturity model? Is het omdat we echt denken dat die score een belangrijke performance indicator van het functioneren van ons team, of onze afdeling, is? Of is het, omdat we houvast nodig hebben van een model zodat we onze eigen persoonlijke meetlat niet hoeven te bedenken en uit te leggen? Durven we er eerlijk voor uit te komen, voor onze voorkeur voor maturity model management?

Ik kan me nog goed herinneren dat we in zee gingen met de ICT diensten van TCS uit India. Eén van de voornaamste redenen daarbij was dat zij de maximale score konden laten zien op het Capability Maturity Model (CMM-level-5), en dat het werken met een CMM-level-5 software leverancier de professionaliteit van de eigen organisatie een enorme boost ging geven. We zouden al ras ons schamele level-2 verlaten voor hogere regionen op de professionaliteit-ladder.

Het capability-model is overigens een prima verhaal, laten we vooral belangrijk maken wat we er mee willen bereiken…

Of bijvoorbeeld, als concretisering en meting willen van het gebruiken van het Lean-gedachtengoed en de Lean-toolbox, dat we dan een Lean Maturity Model creëren en onszelf gaan beoordelen op hoe we score op die ladder. Door te sturen op een score op de meetlat cq. checklist zorgen we ervoor dat de Lean-filosofie in de genen gaat zitten. Yeah, right!

De hele Lean-filosofie vind ik overigens echt een top-verhaal , laten we vooral sturen op wat we er mee willen bereiken…

Veel bedrijven zitten nu in een transitie naar een manier om meer Agile te werken. Wendbaarheid, korte time-2-market door kort-cyclisch werken, we kennen het allemaal. Ook hier zoeken enkelen naar houvast in een score van hoever we zijn met het ver-agilen van onze afdelingen. Anderen koppelen agile werken aan het continu opleveren van nieuwe functionaliteit aan de gebruiker, en vinden dan hun heil in bijvoorbeeld het Continuous Delivery Model. En ook daar kunnen we gaan sturen op een verbetering van de positie van een team of afdeling op dat model. Yeah, right!

Overigens, een Agile manier van werken en de technieken om continous delivery voor elkaar te krijgen vind ik top-ontwikkelingen, laten we vooral sturen op wat we er mee willen bereiken..

Ik moet hierbij wel eerlijk zeggen dat ik “maturity model management” vooral zie bij de “large corporates”. Zou het komen omdat er bij die bedrijven genoeg mensen werkzaam zijn om zich hier druk over te maken? Ik denk dat geen enkele startup, en geen enkel bedrijf tot 50 medewerkers zich druk maakt over de score op welk maturity model dan ook. Die zijn bezig met wat ze willen bereiken en halen hun maturity zelf wel op van de werkvloer.

Laten we stoppen met het managen op maturity models…

Yeah, right!

Leave a comment