Enterprise Architectuur onderbouwt veranderingen

In onze vorige blog schreven wij over de rol van de Enterprise Architect en wat u van iemand in deze rol mag verwachten. Daarin omschreven we onder andere dat de Enterprise Architectuur rekening houdt met het feit dat elke organisatie anders is, niet alleen de business, maar ook de cultuur, de positie en hoe het gepercipieerd wordt. Bovendien ontwerpt de Enterprise Architect een (totaal) concept en overziet de realisatie ervan.

In de praktijk blijkt helaas dat veel mensen Enterprise Architectuur als een technische exercitie zien. Het gevolg daarvan is dat Enterprise Architecten zich soms in ivoren torens ophouden en bezig zijn met activiteiten waarvan de organisatie zich afvraagt wat zij er aan heeft en dat terwijl het toch zulke slimme mensen zijn. Deze architecten houden zich dan ook bezig met activiteiten als:

 • Het maken van schema’s
 • Lijstjes ter inventarisatie
 • Het bepalen van regels en het afdwingen daarvan
 • Activiteiten die wellicht nuttig kunnen zijn, maar helaas niet over het ontwerpen van een (totaal) concept voor de organisatie gaan.

Waar gaat Enterprise Architectuur dan wel over?

Het belang van Enterprise Architectuur zit er in dat u een gecontroleerde verandering van uw omgeving kunt ondergaan. Enterprise Architectuur moet functioneel zijn en in dienst staan van de organisatie.

Bij Bauhaus ArtITech zijn we ervan overtuigd dat het leven gemakkelijker gemaakt wordt met behulp van architectuur. Het staat immers in dienst van de gebruiker, de mens. Wij geloven in een betere omgeving voor mensen. Dat bereik je met ICT. Maar dan zo eenvoudig vormgegeven, dat het mensen inspireert en verder helpt!

Architectuur gaat over het vertalen van ideeën en het maken van fundamentele keuzes. Niet alleen helpt de Enterprise Architect met het maken van keuzes, ook begeleidt de architect de organisatie in het doorvoeren van deze keuzes met een pragmatische en doelgerichte aanpak.

Vanuit een business perspectief wordt er naar bestaande concepten in de organisatie gekeken die u wilt aanpassen of nieuwe concepten die u wilt introduceren.

Dat kan bijvoorbeeld zijn het:

 • Samenvoegen of splitsen van twee (of meer) organisaties
 • Introduceren van concepten als servitization, customer centricity en borderless Enterprise
 • Creëren van een (open) data platform
 • Realiseren van waarde van uw data (big data en analytics)
 • Migreren naar infrastructuur as-a-service
 • Effectiever maken van uw organisatie (ketenintegratie, Business/IT alignement)
 • Ontsluiten van kennis

In de Enterprise Architectuur bekijken we niet alleen het concept zelf maar ook hoe het past in het totaal ontwerp en of uw organisatie klaar is voor deze verandering.

De kunst van architectuur zit niet in het samenbrengen van elementen of in de bijbehorende principes. Concepten kunnen niet worden opgestapeld worden zonder het geheel te verstoren. Samenhang en balans kan alleen bereikt worden door abstracte ideeën te vertalen naar de praktijk. De Enterprise Architect heeft zicht op de samenhang van de onderdelen van de organisatie en helpt bij het vormen van het idee en het bewegen naar realisatie.

Enterprise Architectuur is niet het resultaat van een individu, maar het resultaat van een groepsproces. De belangrijkste toegevoegde waarde zit er juist in dat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat ten aanzien van bepaalde vraagstukken en dat keuzes worden gemaakt waarvoor draagvlak bestaat.

Gerben Hoogeboom

Enterprise Architect

Leave a comment