Application cloud ready assessment

Strategische keuzes van een migratie naar de cloud wordt bepaald door het huidige applicatielandschap, eisen vanuit de business en technische mogelijkheden. Het is hiervoor noodzakelijk om naast een inventarisatie van de infrastructuur, ook goed inzicht te hebben in het huidige applicatielandschap. Deze informatie is essentieel wanneer de roadmap naar de (public) cloud gemaakt moet worden of de migratie naar de cloud voorbereid wordt. Om snel en efficiënt inzicht te krijgen in het applicatielandschap heeft Bauhaus, op basis van jarenlange ervaring, het Application Cloud Readiness Assessment ontwikkeld.

Succes is afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. En zonder die voorbereiding is falen een feit”. Voor een succesvolle migratie naar de cloud is een goed beeld van de huidige situatie onvermijdelijk en iedereen die ooit een migratie heeft uitgevoerd weet…the devil is in the detail. Je zult elk component van het huidige applicatielandschap moeten oppakken en in relatie tot andere componenten moeten beoordelen.

Online assessment

Op zeven inhoudsgebieden is een diepgaand online assessment ontwikkeld op basis waarvan een goede beoordeling kan worden gemaakt of een applicatie of cluster van applicaties geschikt is voor migratie naar een cloudomgeving. Aspecten van de scan zijn onder meer, life cycle van de applicatie, integratie, security en compliance.

Het resultaat van het assessment is een migratieadvies per applicatie. Hiervoor gebruiken we de 6 R benadering: Rehost, Replatform, Refactor, Repurchase, Retain en Retire.

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste vier migratie scenario’s leiden tot een migratie naar de cloud, de laatste twee tot achterlating in het huidige landschap. In de praktijk zien we dat de uitvoering van het Application Cloud Readiness Assessment een interventie op zichzelf is: de organisatie wordt ‘gedwongen’ na te denken over de huidige staat van het applicatielandschap, de infrastructuur en integratievraagstukken. Daaruit ontstaan nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Applicaties die onmisbaar en statisch leken, blijken bij nadere beschouwing meer mogelijkheden te bieden dan gedacht. Migratie naar de cloud leidt ook tot een andere manier van denken over functionaliteiten en over waar ‘business workloads’ het beste kunnen landen.

Migratie naar de cloud is een organisatie verandering

Ook de organisatie zelf is een belangrijke factor in een succesvolle migratie. In het bijzonder zal de IT-organisatie zich op een andere manier moeten gaan organiseren en meer moeten focussen op het bedienen van de business. Bepaalde technische beheerfuncties gaan verdwijnen en maken plaats voor de nieuwe regierol van IT. Kennis van clouddiensten en functionaliteiten wordt cruciaal en behoort tot de rugzak van IT. Dit vereist een andere skillset dan nu en dat heeft impact op de werknemers. Migratie naar de cloud is naast een technologische verandering ook een impactvolle verandering aan de organisatie- en menskant.

Meer information over het Application Cloud Readiness Assessment geven wij in onze webinars. Wanneer de eerstvolgende webinar plaatsvindt is te vinden in de Bauhaus agenda