Vision Dinner: Port of Rotterdam

Hoe Rotterdam de slimste haven ter wereld wordt

Rotterdam is de grootste haven van Europa en een toonaangevende haven in de wereld. Digitalisering zal van zeezijde tot in het achterland vrijwel alle activiteiten in de logistieke keten ingrijpend transformeren. De Rotterdamse haven heeft zich ten doel gesteld om de slimste haven ter wereld te worden. Hoe? Door een voortrekkersrol te vervullen bij de ontwikkeling, uitrol en marktadoptie van digitale producten en diensten. Deze digitalisering verhoogt het serviceniveau van onze haven en optimaliseert onze supply chains zodat goederen veilig, efficiënt en betrouwbaar van A naar B gaan. Met diverse partners hebben we al een reeks digitale producten en diensten ontwikkeld om slimmer samen te werken, waste te verminderen en onze performance verder te verbeteren. Digitale innovatie creëert waarde en maakt nieuwe businessmodellen mogelijk die fors zullen bijdragen aan de welvaart en vooruitgang van onze regio, van Nederland en de rest van de wereld.

Als CFO is Paul Smits eindverantwoordelijk voor het IT management van Port of Rotterdam. Gedurende de avond zal hij laten zien welke stappen hij de Rotterdamse Haven laat zetten om de slimste haven van de wereld te worden.

Hij toont u hoe Havenbedrijf Rotterdam dit digitaliseringsproces faciliteert voor ketenpartijen. Tevens neemt Paul u mee in hoe het innovatie-ecosysteem werkt, en met wie wordt samengewerkt aan de digitale toekomst van haven. De Rotterdamse filosofie daarbij luidt: digitale producten en diensten die in Rotterdam succesvol zijn, maken we ook beschikbaar voor andere havens in de wereld. Zo versnelt de haven van Rotterdam de wereldwijde uitrol en standaardisatie ervan: connecting the world.

Paul Smits zoekt deze avond de verbinding en gaat graag het gesprek aan met deelnemers over de wijze waarop Port of Rotterdam digitale producten en nieuwe technologieën introduceert. Welke potentie heeft de digitale transformatie voor uw bedrijf? En hoe kunt u er voor zorgen dat uw digitale agenda slaagt?

De discussie wordt gefaciliteerd door Bert Meerstadt, voormalig CEO Nederlandse Spoorwegen.

De avond wordt mogelijk gemaakt door Bauhaus ArtiTech dat bij klanten verantwoordelijkheid neemt voor grootschalige IT verandertrajecten waar integrale implementatie van nieuwe techniek, nieuwe processen en nieuwe vaardigheden het succes bepalen. Bent u geïnteresseerd in de toekomst van de Port of Rotterdam en wilt u zien hoe zij inzet op de digitale transformatie dan bent u van harte welkom bij dit vision dinner, waarbij uw tafelgenoten ongeveer 15 business directeuren uit de private en publieke sector zijn.

Wilt u zich aanmelden? Klik hier of mail uw contactgegevens, inclusief uw functie naar corporate@flevum.nl onder vermelding van ‘Vision Dinner met Port of Rotterdam 17 januari 2019’.

Vision Dinner: Port of Rotterdam - Hoe Rotterdam de slimste haven ter wereld wordt, Regio Utrecht, 17.30 tot 20.30 uur, 17 januari 2019