Open Haard Sessie: Transitie naar BusDevOps werken – transformatie voor IT, Business en Klant

 

Op woensdag 28 oktober 2020 organiseert Bauhaus ArtITech opnieuw een Open Haard Sessie voor CxO’s en (IT-) directieleden. Het thema is ‘Transitie naar BusDevOps werken – transformatie voor IT, Business en Klant’. De sessie duurt van 17:00 tot 21:30 uur en vindt plaats op Landgoed Sandenburg in Langbroek. Deze avond, met diner, staat in het teken van kennisdeling, intervisie en co-creatie binnen een klein select gezelschap.

Veel organisaties, profit en non-profit, hebben behoefte aan verbeterde (interne) serviceverlening. En daarbij ook de daarmee gepaard gaande effectievere manieren van (samen)werken en het duurzaam embedden van deze culturele change in een organisatie. Een groot aantal ondernemingen zijn gestart of hebben de voornemens om hun organisatie om te vormen tot een Business, Development en Operations (BusDevOps) organisatie. Hogere snelheid van het leveren van digitale klant oplossingen, kortere lijnen met de business en een hogere kwaliteit door klantgerichte ontwikkeling van software zijn de beoogde doelen.

BusDevOps is een integrale aanpak. Betere serviceverlening en efficiënt samenwerken vereist, naast de aanpassingen in structuur en middelen, vooral aanpassingen in werkwijze en cultuur. Dit geldt voor zowel IT als de business. De traditionele klant-leverancier verhouding moet worden verlaten om te komen tot een dialoog over ‘klantreizen’ en ‘user stories’. Dit vereist actieve participatie van alle betrokken partijen. Hoewel bij DevOps vaak alleen wordt gekeken naar hoe de IT-organisatie moet veranderen, kan deze transformatie alleen slagen als zowel IT als de business actief betrokken is en bereid is tot veranderen.

Bob Mantel en Samuel Glismann van TenneT zullen spreken tijdens de sessie. Zij vertellen over hun succesformule die zij binnen TenneT hanteren om business en IT-medewerkers met een open mind samen te laten werken aan innovaties en digitalisering binnen de energietransitie. 

De ervaring leert dat deze Open Haard Sessies erg worden gewaardeerd vanwege de kleinschaligheid, het besloten karakter en de praktijkverhalen van vakgenoten. Ben je een bestuurder binnen de Nederlandse vitale infrastructuur? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan onze exclusieve Bauhaus Open Haard Sessie op 28 oktober 2020 op Landgoed Sandenburg in Langbroek.

Uiteraard worden de COVID-19 maatregelen strikt in acht genomen.

Aanmelden Open Haard Sessie

Open Haard Sessie: Transitie naar BusDevOps werken - transformatie voor IT, Business en Klant, 28 oktober 2020