Open Haard Sessie: GDPR binnen IT Governance Framework

Op donderdag 8 februari organiseert Bauhaus een diner / “Open Haard Sessie” voor CxO’s en (IT) directieleden met als thema “GDPR en opname ervan binnen een IT Governance Framework” van 18.00 tot 22.00 uur in kasteel Heemstede te Houten. De avond staat in het teken van kennisdeling binnen een klein gezelschap in een comfortabele, gastronomische setting van maximaal 12 tafelgenoten met soortgelijke functieprofielen.

25 mei 2018 is het namelijk zover: GDPR, of zo u wil de Algemene Verordening Gegevensbescherming, doet zijn intrede. Deze nieuwe privacywet is geen richtlijn of kader, maar een grondrecht van mensen met directe ankerpunten in de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Echter, GDPR is slechts een van de vele uitingsvormen van een toenemende regeldruk, waardoor de kosten van compliance stijgen (bij ING bijvoorbeeld begroot op 960 miljoen euro per jaar). De ervaring leert dat compliance kosten veelal betrekking hebben op handmatig werk, uitgevoerd door medewerkers van afdelingen Risk, Compliance en IT Audit, al dan niet ondersteund door een backoffice in lagelonenlanden.

De veranderingen van de nieuwe AVG ten opzichte van de bestaande Wbp komen aan bod: aantoonbare werking conform wettelijke kaders, sterk verhoogde boetes, scherpere toetsing op de doelmatigheid van het bewaren van persoonsgegevens en het recht op inzage, vergetelheid en dataportabiliteit. Maar we plaatsen dit tegelijkertijd in de bredere ontwikkeling rondom IT Governance met beantwoording van de vraag hoe een organisatie een integraal IT besturingsmodel kan creëren dat aantoonbaar compliant en in control is.

We hopen van harte u op 8 februari in Houten te mogen verwelkomen. Aanmelden is mogelijk via onderstaand inschrijfformulier.

Open Haard Sessie: "GDPR en opname ervan binnen een IT Governance Framework", Kasteel Heemstede, Houten, 18 tot 22 uur, 8 februari 2018